Soutěžní práce

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha:

Pohled nejen do domu, ale i do srdce? Rozbor testamentů pražských Židů z 18. století
(Bc. Tomáš Krákora)

Misie obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe na přelomu 18. a 19. století
(Bc. Tereza Daňková)

 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PF UK Praha:

Angelus Lubojacký - slezský Don Bosco?
(Bc. Jakub Dvořák)

Počátky zástavby Černých Polí v Brně aneb Co předcházelo vzniku vily Tugendhat
(Jakub Sluka)

 

Katedra humanitních studií UK Praha:

Obraz Byzance v latinských kronikách 1095 – 1204
(František Kalenda)

 

Historický ústav FF MU Brno:

Poslední případ vampyrismu na moravsko-slezském pomezí a jeho vyústění
(Monika Slezáková)

Obraz partizána SNP v československom socialistickom filme 60. rokov
(Matej Berlanský)

 
Katedra historie PF MU Brno:

Perzekuce kneží  na Vysočině po únoru 1948 na příkladu básníka a kněze Jana Dokulila
(Bc. Josef Herbrych)

 

Ústav historických věd FF UPCE Pardubice:

Barokní kniha zázraků z poutního místa Kostelní Vydří
(Bc. Terezie Vohralíková)

Toleranční sbor v Moravči do roku 1848
(Bc. Gabriela Krejčová Zavadilová)

 
Historický ústav FF JU České Budějovice:

Válečný zážitek jihočeské nižší šlechty při vpádu Pasovských do Čech v roce 1611
(Bc. František Koreš)

SEQUOR SOLEM. Příjezd císařské rodiny do Augšpurku v roce 1689 jako prostředek symbolické komunikace
(Bc. Nikola Michňová)

 
Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU České Budějovice:

"Krankengeschichte" Jiřího Františka Buquoye. Popis nemoci jako pramen osobní povahy
(Bc. Michal Morawetz)

Rodinné a osobní vzpomínky plzeňské měšťanky Luisy Pernerové-Zykmundové (1867-1947) jako útěcha v tíživých časech
(Bc. Soňa Martinovská)

 

Ústav historických věd FPF SU Opava:

Prostředky symbolické komunikace ve slavnostních vjezdech přemyslovské doby
(Jiří Málek)

Z deníku hraběte Viléma Lichnovského. Neznámá kapitola ze života Kateřiny Vilemíny Zaháňské (1823 - 1824)
(Lucie Lukačková)

 
Katedra historie FF UP Olomouc:

Olomoucká tramvaj. Výstavba sítě, zahájení provozu a reakce obyvatelstva
(Aleš Zapletal)

Bytová krize v Pardubicích po vzniku první republiky
(Monika Turynová)

 

Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem:

Nápoje v českém lékařském písemnictví 16. století
(Bc. Jana Senešiová)


Po stopách tzv. Velvarské lékařské knihy. Kulturně historická mikrostudie k dějinám Velvar v raném novověku
(Bc. Jana Štorkánová)

 

Katedra historie FPE ZČU Plzeň:

Dámský spolek Ludmila v Rokycanech
(Bc. Zuzana Havlová)

První intifáda v narativních příbězích obyvatel Palestiny – příběhy betlémské oblasti
(Mgr. Marie Fritzová)


Katedra historie FPHP TUL Liberec:

Tzv. malá retribuce na Semilsku. Postavení žen a osob německé národnosti před TNK na Semilsku
(Jiří Louda)