Program

Program konference v pdf

První den konference - 11. dubna


08:00 Prezence

08:30 Zasedání odborné komise

09:00 Zahájení konference


09:15 Obraz Byzance v latinských kronikách 1095 – 1204
František Kalenda (Fakulta humanitních studií UK Praha)

09:40 Prostředky symbolické komunikace ve slavnostních vjezdech přemyslovské doby
Jiří Málek (Ústav historických věd FPF SU Opava)

10:05 Nápoje v českém lékařském písemnictví 16. století
Bc. Jana Senešiová (Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem)

10:30 Po stopách tzv. Velvarské lékařské knihy. Kulturně historická mikrostudie k dějinám Velvar v raném novověku
Bc. Jana Štorkánová (Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem)10:55 – 11:10 Přestávka11:10 Barokní kniha zázraků z poutního místa Kostelní Vydří
Bc. Terezie Vohralíková (Ústav historických věd FF UPCE Pardubice)

11:35 Válečný zážitek jihočeské nižší šlechty při vpádu Pasovských do Čech v roce 1611
Bc. František Koreš (Historický ústav FF JU České Budějovice)

12:00 SEQUOR SOLEM. Příjezd císařské rodiny do Augšpurku v roce 1689 jako prostředek symbolické komunikace
Bc. Nikola Michňová (Historický ústav FF JU České Budějovice)12:30 – 14:00 Oběd14:00 Poslední případ vampyrismu na moravsko-slezském pomezí a jeho vyústění
Monika Slezáková (Historický ústav FF MU Brno)

14:25 Pohled nejen do domu, ale i do srdce? Rozbor testamentů pražských Židů z 18. století
Bc. Tomáš Krákora (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha)

14:50 Toleranční sbor v Moravči do roku 1848
Bc. Gabriela Krejčová Zavadilová (Ústav historických věd FF UPCE Pardubice)

15:15 Misie obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe na přelomu 18. a 19. stoletíBc. Tereza Daňková (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha)15:40 – 16:00 Přestávka16:00 "Krankengeschichte" Jiřího Františka Buquoye. Popis nemoci jako pramen osobní povahy
Bc. Michal Morawetz (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU České Budějovice)

16:25 Z deníku hraběte Viléma Lichnovského. Neznámá kapitola ze života Kateřiny Vilemíny Zaháňské (1823 - 1824)
Lucie Lukačková (Ústav historických věd FPF SU Opava)

16:50 Angelus Lubojacký - slezský Don Bosco?
Bc. Jakub Dvořák (Katedra dějin a didaktiky dějepisu PF UK Praha)

17:15 Rodinné a osobní vzpomínky plzeňské měšťanky Luisy Pernerové-Zykmundové (1867-1947) jako útěcha v tíživých časech
Bc. Soňa Martinovská (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU České Budějovice)17:40 Zakončení programu prvního dne konference

18:00 Společenský večer
Druhý den konference - 12. dubna


08:00 Počátky zástavby Černých Polí v Brně aneb Co předcházelo vzniku vily Tugendhat
Jakub Sluka (Katedra dějin a didaktiky dějepisu PF UK Praha)

08:25 Olomoucká tramvaj. Výstavba sítě, zahájení provozu a reakce obyvatelstva
Aleš Zapletal (Katedra historie FF UP Olomouc)

08:50 Dámský spolek Ludmila v Rokycanech
Bc. Zuzana Havlová (Katedra historie FPE ZČU Plzeň)

09:15 Bytová krize v Pardubicích po vzniku první republiky
Monika Turynová (Katedra historie FF UP Olomouc)09:40 – 10:00 Přestávka10:00 Tzv. malá retribuce na Semilsku. Postavení žen a osob německé národnosti před TNK na Semilsku
Jiří Louda (Katedra historie FPHP TUL Liberec)

10:25 Perzekuce kneží  na Vysočině po únoru 1948 na příkladu básníka a kněze Jana Dokulila
Bc. Josef Herbrych (Katedra historie PF MU Brno)

10:50 Obraz partizána SNP v československom socialistickom filme 60. rokov
Matej Berlanský (Historický ústav FF MU Brno)

11:15 První intifáda v narativních příbězích obyvatel Palestiny – příběhy betlémské oblasti
Mgr. Marie Fritzová (Katedra historie FPE ZČU Plzeň)12:00 Hlasování odborné komise

13:00 Vyhlášení výsledků a zakončení konference
Změna programu vyhrazena.